Skriftlig bekræftelse

Den skriftlige bekræftelse skal indeholde nøjagtig oplysning om de aftalte ydelser samt dato og
tidsramme for arrangementet. Også størrelsen på et eventuelt reservationsgebyr eller depositum skal fremgå.

Afbestilling

Afbestilling af arrangementer på 20 personer og derover skal rettidigt ske skriftligt senest tre uger inden dato for afvikling af det bestilte arrangement. For selskaber under 20 personer skal afbestilling rettidigt ske skriftligt senest to uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

Krav på godtgørelse

Ved afbestilling af hele arrangementet eller reduktion på mere end 10% til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement, kan Restaurant Skovshoved Hotel kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte ydelser. Ved afbestilling senere end 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement, kan Restaurant Skovshoved Hotel kræve en godtgørelse, der svarer til 75% af prisen for de afbestilte ydelser.

Restaurant Skovshoved Hotel kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles f.eks. musik, kontorartikler, apparatur og lignende.

Ved manglende fremmøde (no show), har Restaurant Skovshoved Hotel krav på fuld pris for hele arrangementet. Hvis arrangementet strækker sig ud over det aftalte tidsrum, kan Restaurant Skovshoved Hotel kræve særskilt betaling for de udgifter, der bliver påført herved.

Reservationsgebyr og depositum

I forbindelse med reservation, kan Restaurant Skovshoved Hotel opkræve et reservationsgebyr eller et depositum efter nærmere aftale. Gebyret vil blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling. Depositum fratrækkes den endelige regning og tilbagebetales ved rettidig afbestilling.